wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 / 679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z dn. 4.05.2016 r. Apteka PRIMA mgr farm. Tomasz Buszmak (w dalszej treści zwane Apteka PRIMA) jako Administrator danych osobowych Użytkownika, będącego osobą fizyczną (osoba, której dane dotyczą), podaje następujące informacje.
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Właścicielem apteki internetowej oraz Administratorem danych osobowych w aptece internetowej www.aptekaprima.pl jest firma Apteka PRIMA mgr farm. Tomasz Buszmak, 93-519 Łódź, ul. Myśliwska 9, NIP: 727-134-25-90 REGON: 473226918
 • Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem.
 

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

 • Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zamówienia internetowego oraz kontakt w ramach opieki posprzedażowej dotyczący: reklamacji, obsługi zwrotów, przyjęcia odstąpienia od umowy oraz korzystania z rabatów przypisanych do konta klienta i promocji.
 • Warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez stronę www.aptekaprima.pl jest akceptacja warunków REGULAMINU i świadome udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • W trakcie rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik ustala samodzielnie hasło dostępu do Konta Użytkownika w Aptece Internetowej oraz podaje następujące dane:
  - Imię i nazwisko,
  - Adres e-mail,
  - Numer telefonu,
  - NIP (w przypadku rejestracji firmy),
  - Nazwa firmy,
  - Adres do wysyłki i faktury,
 • Powyższe dane mogą być zmieniane samodzielnie przez Użytkownika po zalogowaniu się do Konta Użytkownika lub poprzez kontakt z Apteka PRIMA.
 • Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych, prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych powyższe dane osobowe są przekazywane do firmy obsługującej nasze serwery na podstawie umowy powierzenia danych osobowych: HOME.PL ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252, Regon: 811158242 
 • Dane powyższe nie są przekazywane innym osobom trzecim, jednak mogą zostać ujawnione na wniosek i żądanie uprawnionych organów, np. policji, prokuratury, sądu.
 • Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
 

PLIKI COOKIES

 • Apteka internetowa www.aptekaprima.pl wykorzystuje ciasteczka, które służą identyfikacji użytkownika. Brak zmiany po stronie Użytkownika ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 • Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Aptece Internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Apteki Internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
 • W ramach Apteki Internetowej stosowane są pliki Cookies sesyjne. Są one plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia Apteki) lub zamknięcia przeglądarki internetowej.
 • Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Apteka Internetowa zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Apteka Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Apteki Internetowej na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.
 

ZABEZPIECZENIA

 • Apteka Internetowa stosuje zabezpieczenia zapewniające ochronę danych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Apteka Internetowa zobowiązuje się chronić wszelkie Państwa dane zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
 • Dane osobowe w Aptece Internetowej są chronione zgodnie z obowiązującymi Ustawami w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 • Strony internetowe Apteki Internetowej zabezpieczone są certyfikatem SLL, a komunikacja jest szyfrowana.
 • W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Aptece Internetowej utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Apteka internetowa umożliwia wygenerowanie nowego hasła do Apteki Internetowej. Hasło Użytkownika jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie.
 • Apteka Internetowa nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej, z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do Konta Użytkownika. Informacje takie nie są również udostępniane drogą telefoniczną.
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Apteka PRIMA mgr farm. Tomasz Buszmak, ul. Myśliwska 9, 93-519 Łódź lub email: apteka@lekiaz.pl
 • W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości odnośnie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z biurem właściciela pod adresem e-mail: apteka@lekiaz.pl
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Apteki Internetowej oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego

Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu